Κορνηλία Νίκη

Image

Κυπρία αριστοκράτισσα που ζούσε στην Πάφο κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Μας είναι γνωστή από αφιερωματική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή των Κουκλιών (Παλαίπαφος) και αναφέρει:

 

Ἀφροδίτῃ [Παφίᾳ]

Κο[ρνη]λίαν Νίκην οἱ  [ἀπελ]εύ-

θεροι τήν ἑαυτῶν πατρώνισσαν

 

Προκύπτει από το κείμενο της επιγραφής αυτής ότι η Κορνηλία Νίκη είχε αριθμό δούλων τους οποίους είχε απελευθερώσει. Οι ελευθερωμένοι δούλοι της (οι απελεύθεροι), σ' ένδειξη ευγνωμοσύνης, έφτιαξαν το άγαλμα της Κορνηλίας Νίκης, το οποίο κι αφιέρωσαν στην Παφία Αφροδίτη. Το άγαλμα δεν σώθηκε, όμως απ' αυτό προέρχεται η πιο πάνω επιγραφή στην οποία η Κορνηλία χαρακτηρίζεται πατρώνισσα. Η λέξη προέρχεται από τη λατινική patrona, που σημαίνει προστάτιδα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια