Κουδέλλα ή κουέλλα

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο η προβατίνα, στον δε αρσενικό τύπο — κούδελλος ή κούελλος (ο)— λέγεται το αρσενικό πρόβατο, ο κριός. Τα νεαρά ζώα ονομάζονται αντιστοίχως αρνάδα (η) και αρνίν (το).

 

Κατ' ακολουθίαν, κουδελλάρης ή κουελλάρης (ο) λέγεται ο βοσκός των προβάτων, ενώ κουδελλαρκόν ή κουελλαρκόν (το) λέγεται ο χώρος όπου διαμένουν οι κουδέλλες, δηλαδή το μαντρί.

 

Η λέξη κουδέλλα φαίνεται να έχει την ρίζα της στην αρχαία ελληνική λέξη κώδιον (το) που σημαίνει ακριβώς πρόβατον.