Κρασοχώρια

Image

Τα κρασοχώρια δεν ταυτίζονται εντελώς με τα αμπελοχώρια. Τα λεγόμενα αμπελοχώρια είναι χωριά που καλλιεργούν αμπέλια (τόσο οινοποιήσιμες όσο κι επιτραπέζιες ποικιλίες) και βρίσκονται τόσο στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, όσο και στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Είναι δηλαδή χωριά που βρίσκονται ολόγυρα της οροσειράς του Τροόδους (για τα οποία βλέπε λήμμα αμπελοχώρια).

 

Τα κρασοχώρια είναι χωριά μόνο των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, των οποίων βασικό προϊόν εκ παραδόσεως είναι η παραγωγή κρασιών, εκτός από την εκτεταμένη αμπελοκαλλιέργεια. Είναι, συνεπώς, και αμπελοχώρια. Σήμερα μπορούμε να καθορίσουμε ως κρασοχώρια τα χωριά που περιλαμβάνονται στο Σχεδιο Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Κρασοχωριών. Τα χωριά αυτά είναι 70 συνολικά, εκ των οποίων 46 ανήκουν διοικητικά στην επαρχία Λεμεσού και τα υπόλοιπα 24 στην επαρχία Πάφου. Τα χωριά αυτά είναι:

 

Επαρχίας Λεμεσού (46):

 

1. Άγιος Αμβρόσιος

2. Άγιος Γεώργιος

3. Άγιος Δημήτριος

4. Άγιος Θεράπων

5.   Άγιος Θωμάς

6. Άγιος Μάμας

7. Ανώγυρα

8. Απαισιά

9. Άρσος

10. Αψιού

11. Βάσα (Κοιλανίου)

12. Βουνί

13. Γεράσα

14. Γεροβάσα και Τρόζενα

15. Δορά

16. Δωρός

17. Καμινάρια

18. Καπηλειό

19. Κιβίδες Κάτω

20. Κιβίδες Πάνω

21. Κισσούσα

22. Κοιλάνι

23. Κορφή

24. Κουκά     

25. Λάνια       

26. Λεμύθου

27. Λιμνάτης

28. Λόφου

29. Μαλιά

30. Μαντριά

31. Μονάγρι

32. Μονιάτης

33. Όμοδος

34. Παλιόμυλος

35. Πάχνα

36. Πέρα Πεδί

37. Πλατανίσκια

38. Πλάτρες Κάτω

39. Πλάτρες Πάνω   

40. Ποταμιού

41. Πραστειό (Αυδήμου)

42. Πρόδρομος

43. Σιλίκου

44. Τρεις Ελιές

45. Τριμίκλινη

46. Φοινί

 

Επαρχίας Πάφου (24):

 

1. Άγιος Γεώργιος (Κελοκεδάρων)

2. Άγιος Ιωάννης

3. Άγιος Νικόλαος

4. Αρμίνου

5. Αρχιμανδρίτα Κάτω

6. Αρχιμανδρίτα Πάνω

7. Κέδαρες

8. Κελοκέδαρα

9. Κιδάσι        

10. Κούκλια

11. Μαμώνια

12.  Μάρωνας

13. Μέσανα

14. Μούσερε

15. Νικόκλεια

16. Πραιτώρι 

17. Πραστειό

18. Σαλαμιού

19. Σουσκιού 

20. Σταυροκόννου

21. Τραχυπέδουλα

22. Χολέτρια 

23. Φασούλα

24. Φιλούσα

 

Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Κρασοχωριών: Μετά την επιτυχή συμπλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλιάς (για το οποίο βλέπε στο λήμμα Πιτσιλιά), το Κράτος άρχισε να μελετά τη δυνατότητα εφαρμογής ενός δεύτερου φιλόδοξου σχεδίου του ιδίου τύπου για την περιοχή των αμπελοχωριών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.

 

Κατά την εκπόνηση των προκαταρκτικών σχεδίων της μελέτης, η περιοχή διευρύνθηκε για να καλύψει κι άλλα χωριά που συνορεύουν προς τα καθ' αυτό αμπελοχώρια. Με τον τρόπο αυτό η περιοχή που λήφθηκε υπόψη για την ετοιμασία του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Κρασοχωριών καλύπτει συνολικά 70 χωριά με συνολικό πληθυσμό 15.000 κατοίκων περίπου χαμηλών εισοδημάτων. Συνεπώς από τα 70 χωριά του πίνακα που παρατίθεται πιο πάνω, μερικά δεν είναι καθ' αυτό κρασοπαραγωγά αλλά περιλαμβάνονται στην ευρύτερη περιοχή του Σχεδίου. Πέραν τούτων, και άλλα χωριά, κυρίως της Πιτσιλιάς, είναι κρασοπαραγωγά, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο Σχέδιο αυτό.

 

Το Σχέδιο όπως προκαταρκτικά ετοιμάστηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε στενή συνεργασία με το συνεργατικό πρόγραμμα ΦΑΟ/ Διεθνούς Τράπεζας, περιλαμβάνει: Έργα υδατικής ανάπτυξης (κατασκευή 2 υδατοφρακτών, 5 υδατοδεξαμενών και 2 σχεδίων ανάπτυξης του υπογείου υδροστρώματος), βελτίωση του οδικού δικτύου, βελτίωση της υποδομής των χωριών (όπως διαμόρφωση πλατειών στα χωριά, εκσυγχρονισμός της υδατοπρομήθειας, κατασκευή χωριτικών και αγροτικών δρόμων κλπ.), προώθηση του αναδασμού (στις περιοχές άρδευσης καθώς και σε μια ξηρική περιοχή), προώθηση του αγροτικού τουρισμού, ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας (βελτίωση 2 υπαρχόντων και δημιουργία ενός ακόμη αγροτικού υγειονομικού κέντρου) και των υπηρεσιών παιδείας.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image