Κύθνιοι

Οι κάτοικοι του ελληνικού νησιού Κύθνος που ανήκει στις Κυκλάδες. Ο Ηρόδοτος, στο έβδομο βιβλίο των Ἱστοριῶν του (90), κάνοντας λόγο για την εθνολογία των Κυπρίων, γράφει ότι «των Κυπρίων οι εθνότητες είναι πολλές γιατί άλλοι κατάγονται από τη Σαλαμίνα και την Αθήνα, άλλοι από την Αρκαδία, άλλοι από την Κύθνο, άλλοι από τη Φοινίκη και από την Αιθιοπία, όπως οι ίδιοι οι Κύπριοι λέγουν».

 

Επειδή σε άλλο χωρίο ο ίδιος συγγραφέας εξηγεί ότι οι αρχαίοι Κύθνιοι ήσαν Δρύοπες*, αρχαίος ελληνικός λαός που κατοικούσε στην ηπειρωτική Ελλάδα κι εκτοπίστηκε από τους Δωριείς, πιθανόν η αναφερόμενη σχέση των Κυθνίων της Κύπρου να μη είναι άσχετη με Δρύοπες αποίκους.

 

Κάνοντας λόγο για εθνικότητες των Κυπρίων, ο Ηρόδοτος εννοεί τους διάφορους απογόνους Ελλήνων και άλλων που κατοικούσαν στο νησί. Σ’ ό,τι αφορά τους Έλληνες κατοίκους της Κύπρου, ο Ηρόδοτος μνημονεύει εκείνους που υποστήριζαν ότι κατάγονταν από Σαλαμινίους, Αθηναίους, Αρκάδες και Κυθνίους αποίκους.

 

Η παρουσία Κυθνίων στην Κύπρο — ή Κυπρίων που υποστήριζαν ότι ήσαν απόγονοι Κυθνίων αποίκων — δεν είναι άσχετη προς το όλο μεγάλο ζήτημα του ελληνικού αποικισμού της Κύπρου και των εμπορικών και άλλων σχέσεων της Κύπρου με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στην προκειμένη δε περίπτωση ειδικά τον αιγαιακό και κυκλαδικό πολιτισμό.