«Κυπριακά»

Τίτλος έργων τριών τουλάχιστον αρχαίων συγγραφέων, που δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί. Σύμφωνα προς μαρτυρίες σε άλλες αρχαίες φιλολογικές πηγές, βιβλία με τον τίτλο Κυπριακά (που ασχολούνταν ασφαλώς με κυπριακά θέματα) είχαν γράψει οι συγγραφείς Ελλάνικος* (ιστορικός από τη Λέσβο) και Ξενοφών* (επίσης ιστορικός, Κύπριος την καταγωγή).

 

Για τα Κυπριακά του Ελλανίκου μαρτυρία δίνει ο Στέφανος Βυζάντιος, στη λέξη «Καρπασία», ενώ για τα Κυπριακά του Ξενοφώντος του Κυπρίου μαρτυρία δίνει ο Σουίδας, στη λέξη «Ξενοφών».

 

Από τον Αρνόβιο (Arnobius) πληροφορούμαστε ότι βιβλίο με τίτλο Κυπριακά (Cypriacis) είχε γράψει και ο Φιλοστέφανος (γεωγράφος από την Κυρήνη).