Κύπριος πους

Image

Ένα από τα πολυάριθμα αρχαία παραδοσιακά μέτρα. Ο «κύπριος» ήταν πους πεντασύλλαβος και επτάχρονος (υ-υυ-), αποτελείτο δε από συνδυασμό ενός ιάμβου (υ) και ενός αναπαίστου (υυ). Παράλληλα υπήρχε και πους ονομαζόμενος «αντικύπριος» που ήταν κι αυτός πεντασύλλαβος αλλά οκτάχρονος (-υ-υ), αποτελούσε δε συνδυασμό ενός τροχαίου (υ) και ενός παλιμβακχείου (--υ).