Κυπριώτης Κωνσταντίνος

Image

Αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821, πατέρας του επίσης αγωνιστή Γεωργίου Κυπριώτη.

 

Στα ελληνικά κρατικά αρχεία σώζονται διάφορα έγγραφα τα οποία είχαν συγκεντρώσει και υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες το 1865 οι δυο κόρες του Κωνσταντίνου Κυπριώτη, ονομαζόμενες Δεσποινού και Μαρού, προκειμένου να εξασφαλίσουν σύνταξη εξαιτίας του θανάτου, κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο του πατέρα τους όσο και του αδελφού τους Γεωργίου.

 

Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι ο Κωνσταντίνος Κυπριώτης κατοικούσε πριν από την έναρξη της επανάστασης, στο νησί Ψαρά, αναφέρεται μάλιστα ως Κωνσταντίνος Κυπριώτης Ψαριανός. Ήταν, πιθανότατα, ναυτικός και εγκαταστάθηκε στα Ψαρά όταν νυμφεύθηκε εκεί και απέκτησε οικογένεια. Όταν άρχισε η επανάσταση, παρά το ότι θα πρέπει να ήταν κάποιας προχωρημένης ηλικίας, στρατεύθηκε στον αγώνα και υπηρέτησε σε διάφορα καράβια ως ναύτης πρώτης τάξεως και μάγειρας. Το 1821 υπηρέτησε στο καράβι του Γιαννίτζη και λίγο αργότερα στα καράβια του Ανδρέα Δομεστίνη και του Γεωργίου ΧατζηΜικέ[λη] ως πυροβολητής. Τέλος, υπηρέτησε ως πυρπολητής στο πυρπολικό του Κωνσταντίνου Κανάρη. Πήρε μέρος σε πολλές ναυτικές επιχειρήσεις όπως στην εκστρατεία της Ερεσσού, στην εκστρατεία του Καφηρέως, στην επιχείρηση της Κασσάνδρας κ.α.

 

Μέσα στον ίδιο χρόνο (1821), σταλείς μέ τήν λέμβον ...πρός ἐκτέλεσιν ὑπηρεσίας, ἐπνίγη ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, όπως αναφέρεται σε ένα από τα σωζόμενα πιστοποιητικά. Προστίθεται δε ότι ...καθ’ ὅλον τό διάστημα τῆς ὑπηρεσίας του  ἔδειξεν ἀνδρείαν καί πατριωτισμόν ἀπαράμιλλον...

 

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, με έγγραφό του ημερομηνίας 12.5.1865, πιστοποιεί επίσης ότι ὁ Κωνσταντῖνος Κυπριώτης Ψαριανός ὑπηρέτησεν εἰς τόν ὑπέρ ἀνεξαρτησίας ἱερόν ἀγῶνα μέ τό πυρπολικόν μου καί παρευρέθη εἰς ὅλας τάς κατά καιρόν λαβούσας χώραν ἐκστρατείας κατά τῶν ἐχθρῶν καί εἰς τό 1821 παρευρέθη καί με τό πλοῖον τοῦ κυρίου Γιαννίτση πρώτης τάξεως ναύτης καί μάγερας εἰς τήν περιπολίαν τῆς Κασσάνδρας καί μετά τάς ἐκστρατείας ἔπεσεν ἀπό τό πλοῖον εἰς τήν λέμβον καί ἐσκοτώθη...

 

Ο Κανάρης βεβαιώνει επίσης ότι στο πυρπολικό του είχε υπηρετήσει και ο γιος του Κωνσταντίνου Κυπριώτη, ο Γεώργιος, που κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.