Κυριάκος πρωτοπαπάς

Εκκλησιαστικός ηγέτης της Λάρνακας, που έφερε τον τίτλο του πρωτοπαπά. Έζησε κι έδρασε στις αρχές του 17ου αιώνα. Υπήρξε ένας από τους Κυπρίους εκκλησιαστικούς και άλλους παράγοντες που προσυπέγραψαν την επιστολή/έκκληση του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χριστοδούλου, η οποία εστάλη τον Οκτώβριο του 1609 προς τον δούκα της Σαβοΐας από τον οποίο εζητείτο βοήθεια γι' απελευθέρωση της Κύπρου από τον οθωμανικό ζυγό. Την επιστολή υπογράφει ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ακολουθούν δε άλλες 12 υπογραφές ισαρίθμων παραγόντων, ο δε Κυριάκος μέγας πρωτοπαπᾶς Λαρνάκου υπογράφει τρίτος στη σειρά από το τέλος.