Λαμπαδιστόν

Image

Παλαιά ονομασία του Τροόδους, την οποία αναφέρει ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) ως Lambadisto. Στο έργο του «Ιστορία της Κύπρου», γράφει συγκεκριμένα:

 

«...Υπάρχει ακόμη ένα βουνό που στην αρχαία εποχή ονομαζόταν Λαμπαδιστό (Lambadisto), άλλοι το ονόμαζαν Χιονώδες (Chionodes) και που στη σημερινή εποχή ονομάζεται Τρίοδος (Triodos). Για το όνομα Λαμπαδιστό μαρτυρεί εκείνος που αφηγήθηκε τον βίο του αποστόλου Βαρνάβα...»

 

Ωστόσο εδώ πρόκειται για παρερμηνεία μάλλον από τον Φλώριο του σχετικού κειμένου από τις «Πράξεις και μαρτύριον Βαρνάβα». Στο κείμενο αυτό (δες επόμενο λήμμα) δεν γίνεται λόγος για βουνό Λαμπαδιστό αλλά για οικισμό με το όνομα αυτό.