Λύκιος

Image

Επίθετο του θεού Απόλλωνος στην αρχαία Κύπρο. Μαρτυρείται από επιγραφές. Μια επιγραφή, προερχόμενη από την περιοχή των Σόλων και χρονολογούμενη στον 3ο π.Χ. αιώνα, αναφέρει τάμα στον Απόλλωνα Λύκιον από κάποιον Παρμενίσκο, υπέρ του γιου του που λεγόταν Ονάς:

 

[Παρ]μενίσκος ὑπέρ τοῦ  ὑιοῦ  Ὀνᾶ  Ἀπόλλωνι Λυκίῳ εὐχήν.

 

Το επίθετο Λύκιος του θεού απαντάται σ’ ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και, σύμφωνα προς μια άποψη, αποτελούσε δηλωτικό της καταγωγής του από τη Λυκία (Μικρά Ασία). Κατ’ άλλη άποψη, το επίθετο αυτό σημαίνει λυκοκτόνος, αφού ο Απόλλων, ως προστάτης των ποιμνίων, ασφαλώς τα προστάτευε και από τους λύκους. Μια άλλη άποψη, αναφέρει ότι το επίθετο αυτό συνδέεται με το φως (ο Απόλλων ήταν ο θεός του φωτός) από τη ρίζα λυκ (απ’ όπου και λυκαυγές, λυκόφως, λύχνος κλπ.).

 

Πιστεύεται πάντως ότι το επίθετο αυτό του θεού είχε εισαχθεί στην Κύπρο κατά τα Ελληνιστικά χρόνια. Επειδή μάλιστα η επιγραφή βρέθηκε στους Σόλους, μερικοί την συνδέουν με σχέσεις της βόρειας Κύπρου προς την κοντινή Λυκία της Μικράς Ασίας. Εξάλλου, κατά τα Ελληνιστικά χρόνια στάθμευαν στην Κύπρο και σώματα μισθοφόρων από τη Λυκία.