Μάντολες

Image

Είδος ξηρών καρπών που συνηθίζονταν παλαιότερα πολύ στην Κύπρο, και που σήμερα κατασκευάζονται ακόμη και πωλούνται σε μικρότερη κλίμακα. Πρόκειται για αμύγδαλα (αθάσια) καβουρδισμένα και επιζαχαρωμένα.