Μειλίχιος

Επίθετο του Διός στην αρχαία Κύπρο. Απαντάται σε επιγραφή που βρέθηκε στην Αμαθούντα κι αναφέρει:

 

Διός

Μειλιχίου

 

Η επιγραφή χρονολογείται στον 3ο π.Χ. αιώνα. Κατά τον Παυσανία, με το επίθετο αυτό ο θεός λατρευόταν στην Αθήνα και τη Σικυώνα. Στην Αθήνα υπήρχε μάλιστα και βωμός του Μειλιχίου Διός.

 

Το επίθετο σημαίνει θεό της αγαθότητας και της πραότητας. Πιστεύεται πως είναι, ίσως, εξισορροπιστικό προς το επίθετο Τιμωρός με το οποίο επίσης λατρευόταν ο Ζευς στην αρχαία Κύπρο. Το επίθετο Μειλίχιος εισήχθη πιθανότατα στην Κύπρο από την Αθήνα.