Μεταλλείων Υπηρεσία

Image

Κυβερνητική Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την έκδοση αδειών που έχουν σχέση με έρευνες, μεταλλευτικές μισθώσεις και προνόμια λατομείων. Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας ρυθμίζονται από τις πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών για μεταλλεία και λατομεία, για εκρηκτικές ύλες, ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και ανόρυξη πετρελαίου. Υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

 

Βλέπε επίσης λήμματα μεταλλεία - μετάλλευμα και λατομεία.