Μεταλλεία - μετάλλευμα

Image

Η εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων της Κύπρου άρχισε από τα αρχαιότατα χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η εκμετάλλευση και την εμπορία τους διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική και την κοινωνική ζωή του νησιού.

Τα μεταλλεία της Κύπρου ανάλογα με το κύριο ορυκτό ή μετάλλευμα που τυγχάνει εκμεταλλεύσεως, μπορούν να διαχωρισθούν σε τρεις κατηγορίες : Μεταλλεία Χαλκού ή Χαλκούχων ΣιδηροπυριτώνΜεταλλεία Χρωμίου και Μεταλλεία Αμιάντου.

 

 

 

 

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image