Μέτελλος Νέπος

Ρωμαίος του 1ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα προς τον συγγραφέα Αππιανό, κατά τον «Μιθριδάτειο» πόλεμο, ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος ανέθεσε στον Μέτελλο Νέπωτα τη φρούρηση και ασφάλεια της Κύπρου, μαζί και της Λυκίας, της Παμφυλίας και της Φοινίκης.