Μικάλ ή Μικάλις

Πιθανό επίθετο του Απόλλωνος στην αρχαία Κύπρο, όπως προκύπτει από αλφαβητική επιγραφή του 3ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στο Κίτιον κι αναφέρει:

 

[Π]νυτόκλα Μικάλι

εὖσε[;] Ἀπόλλωνι

φιλοίτου εὐχήν.

 

Η λέξη εὖσε σημαίνει «καψάλισε», που υπονοεί ίσως ότι η αναφερόμενη Πνυτόκλα  θυσίασε στον Απόλλωνα.  Η επιγραφή, πάνω σε πλάκα, είναι αρκετά δυσανάγνωστη, γι΄ αυτό δημιουργούνται πολλές αμφιβολίες για διάφορα σημεία: όπως το ρήμα εὖσε που θα μπορούσε να ήταν και εἶσε (=αφιέρωσε).

 

Για τον ίδιο λόγο υπάρχουν και αμφιβολίες για το επίθετο Μικάλις του θεού. Πάντως υπάρχει και συλλαβική επιγραφή από το Ιδάλιον, που είναι δίγλωσση. Στο ελληνικό κείμενό της ο Απόλλων αναφέρεται με το επίθετο Ἂμυκλος, ενώ στο φοινικικό αναφέρεται ως MKL.

 

Τα γράμματα MKL δίνουν, φωνητικά, το επίθετο Μικάλις της επιγραφής του Κιτίου και σημαίνουν τον φοινικικό θεό Mukal ή Mikal ή και Mekal.  Ίσως να πρόκειται για κοινή λατρεία των δυο θεών, του ελληνικού και του φοινικικού. Οι διάφορες αμφιβολίες, ωστόσο, παραμένουν.