Μνασίς

Image

Μονάδα μέτρησης σιτηρών (μαζί με το μόδιον ή μόδιν) στην αρχαία Κύπρο. Την πληροφορία δίνει ο Επιφάνιος στο έργο του Περί Μέτρων καί Σταθμῶν. Ο Ησύχιος αναφέρει το μνασίον, ως μέτρο που αντιστοιχούσε προς δυο μεδίμνους.

 

Στην περιοχή της Μόρφου υπάρχει τοποθεσία με την ονομασία Μνασίν ή Πνασίν (το), που πιθανώς προέρχεται από το αρχαίο αυτό μέτρο σιτηρών (αν όχι από την ύπαρξη εκκλησίας του Αγίου Μνάσωνος). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ύπαρξη τοποθεσίας στην περιοχή του Κορμακίτη, με την ονομασία Σιλιομοδούσα (=από το χίλια μόδια, όση ποσότητα σιτηρών παρήγε).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια