Μοαγέτας

Πιθανό όνομα αρχαίου βασιλιά της Πάφου, του 4ου π.Χ. αιώνα. Η ύπαρξη του βασιλιά αυτού είναι γνωστή από νομισματική μαρτυρία. Το όνομά του, με βάση μόνο τη νομισματική πηγή, διαβάστηκε ως Μοαγέτας, πράγμα που δεν είναι καθολικά αποδεκτό.