Αβδήμων

Φοίνικας βασιλιάς της Σαλαμίνας

Image

Φοίνικας ηγεμόνας, τύραννος της κυπριακής πόλης Σαλαμίνος. Μετά την εγκατάλειψη της Κύπρου από τους Αθηναίους με την ειρήνη του Κάλλια (449 π.Χ.), ενισχύθηκε η περσική κυριαρχία στο νησί. Ο Φοίνικας Αβδήμωνας τον οποίο, όπως φαίνεται, ευνοούσαν οι Πέρσες, εκθρόνισε τον Έλληνα βασιλιά της Σαλαμίνος Ευάνθη και σφετερίστηκε το θρόνο της πόλης. Οι Φοίνικες πρέπει να είχαν επεκτείνει την ισχύ τους στη Σαλαμίνα ξεκινώντας από το Κίτιον, που ήταν η σημαντικότερή τους έδρα στην Κύπρο και που ισχυροποιήθηκε ακόμα πιο πολύ μετά το θάνατο του Κίμωνα το 449 π.Χ.

 

Ο Αβδήμωνας καταγόταν από την Τύρο, σύμφωνα με το Διόδωρο (XIV. 98), που τον ονομάζει Τύριον. Αντίθετα, ο Θεόπομπος (απόσπ. αρ. 103 Fr Gr. Hist. II), που τον αναφέρει σαν Αυδύμονα ή Αβδύμονα, λέει πως ήταν Κιτιέας. Ο Ισοκράτης ( Ευαγόρας , 26) δεν αναφέρει ούτε το όνομα ούτε την καταγωγή του. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Αβδήμων καταγόταν από την Τύρο, αλλά ζούσε στο Κίτιον της Κύπρου, όπου απέκτησε πολιτική ισχύ. Ο Ισοκράτης, ωστόσο, μνημονεύει τον Αβδήμονα ως ένα των «δυναστευόντων» τη Σαλαμίνα και μιλά για «εκβαρβάρωση» της πόλης.

 

Τον Αβδήμονα προσπάθησε να ανατρέψει ο νεαρός Ευαγόρας, ο μετέπειτα βασιλιάς Ευαγόρας Α' (γεν. περί το 435 π.Χ.) αλλά απέτυχε και κατέφυγε στους Σόλους της Κιλικίας. Το 411 π.Χ. ο Ευαγόρας επέστρεψε στη Σαλαμίνα με μια μικρή ομάδα πιστών, γύρω στους 50 (Ισοκράτης, Ευαγόρας) και με μικρή ενίσχυση, όπως πιστεύεται, από Αθηναίους μισθοφόρους. Με αιφνιδιαστική επιχείρηση εναντίον των ανακτόρων, ο Ευαγόρας κατόρθωσε μέσα σε μια νύχτα να πάρει την εξουσία, να εκδιώξει τον Αβδήμονα και να ανακηρυχτεί βασιλιάς, αποκαθιστώντας έτσι τη δυναστεία των Tευκριδών στο θρόνο της Σαλαμίνος, μια και ο ίδιος ισχυριζόταν πως ήταν απόγονος του Τεύκρου και Αιακίδης. Ο λαός της Σαλαμίνος δέχτηκε χωρίς αντίδραση την άνοδο του Ευαγόρα στο θρόνο της πόλης, πράγμα που σημαίνει ότι ο Αβδήμων δεν απολάμβανε της αγάπης και υποστήριξης του λαού, Ελλήνων και Φοινίκων.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια