Μόρο Τζιοβάννι Μπατίστα Giovanni Battista Moro

Image

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της βενετικής κατοχής ως τοποτηρητής (luogotenente), δηλαδή ως κυβερνήτης του νησιού. Ως χρόνος της τοποτηρητείας του τοποθετείται η περίοδος 1519-1521.