Μυκηρόδις

Image

Επίθετο της θεάς Αφροδίτης στην αρχαία Κύπρο. Σε αλφαβητική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας κυπριακής πόλης των Γόλγων (στο χωριό Μελούσεια), αναφέρεται τάμα κάποιου Ονησαγόρα υπέρ της συζύγου και της κόρης του, με αφιέρωμα στην Αφροδίτη:

 

Ὀνησαγόρας ὑπέρ τῆς

γυναικός Νικίου καί τῆς

θυγατρός αὐτοῦ, Ἀφροδίτ

Μυκηρόδι.

Κώμης Ἐλικούσης.

 

Η επιγραφή, χαραγμένη σε μαρμάρινη βάση αγάλματος, δεν είναι πολύ καθαρή, ιδίως σ’ ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό Μυκηρόδις, που εξηγείται από τους αρχαιολόγους και ερευνητές με διάφορους τρόπους και που δεν είναι γνωστός από άλλες πηγές. Μια πολύ πιθανή ερμηνεία είναι ότι το επίθετο προέρχεται από τη λέξη μύκηρος, που σήμαινε αμύγδαλο. Συνεπώς, ίσως, η Αφροδίτη λατρευόταν ως θεά της αμυγδαλιάς, κι ίσως να παρήγε πολλά αμύγδαλα το χωριό του Ονησαγόρα του αφιερωτή, η αναφερόμενη κώμη Ἐλικούσα που δεν γνωρίζουμε σε ποιο μέρος της Κύπρου βρισκόταν.