Νέων Καρπασεώτης

Image

Κύπριος αθλητής της Αρχαιότητας. Ο Νέων, όπως συνάγεται από επιγραφή που βρέθηκε στη Δήλο, έλαβε μέρος, ως έφηβος, στους αγώνες της Δήλου «Απολλώνια» το έτος 119/118 π.Χ. Στην επιγραφή αυτή, εκτός από το Νέωνα, αναφέρεται και δεύτερος Κύπριος αθλητής στους ίδιους αγώνες, ο Αρτεμίδωρος Σαλαμίνιος.

 

Τα Απολλώνια Δήλου ήταν οι σημαντικότερες εορτές της αρχαιότητας που τελούνταν προς τιμή του θεού Απόλλωνα. Οι εορτές αυτές γίνονταν την 7η του Θαργηλιώνα (Μάιος- Ιούνιος).

Στις εορτές αυτές γίνονταν αγώνες που μετείχαν "παίδες αγένειοι" και άνδρες. Μετά τους οποίους ακολουθούσε λιτανεία δαδούχων. Παρόμοια τέτοια εορτή Απολλώνια ή Απολλωνίεια γίνονταν και στις αρχαίες πόλεις Μίλητο και Κύδνο.

 

H λατρεία του Απόλλωνα, ήταν διαφορετική από τη δελφική, παρά τα κοινά χαρακτηριστικά. Και στα δύο ιερά ήταν θεός της μουσικής και του φωτός. Ενώ όμως στη Δήλο γιορταζόταν με χορούς και ύμνους και τιμούσαν κυρίως τη γέννησή του, στους Δελφούς ο θεός ήταν αυστηρός και υπέβαλλε τον άνθρωπο σε πολλές δοκιμασίες. Στη Δήλο, παρότι αναφέρεται η ύπαρξη μαντείου, δεν φαίνεται να αναπτύχθηκε αυτή η πλευρά της προσωπικότητας του θεού, ενώ στους Δελφούς ήταν ο θεός που φανέρωνε με σημάδια (σήμαινε) τη θέληση του πατέρα του Δία, και με τη βοήθειά του οι άνθρωποι αποκτούσαν πολιτισμένη και ανώτερη ζωή.

Με την εγκαθίδρυση της λατρείας του Φοίβου, η Δήλος έγινε σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο. Με τον καιρό και με τις αλλαγές της ιστορικής πορείας των ελληνικών πόλεων, η σημασία και o πληθυσμός του νησιού μεγάλωναν, ενώ οι Ίωνες του Αιγαίου και των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας συγκεντρώνονταν εκεί μία φορά τον χρόνο για τα Δήλια, γιορτές προς τιμήν του θεού.