Νικόλαος άγιος, Πλάτρες

 

Το 1734 το μικρό αυτό μοναστήρι του αγίου Νικολάου του Εργαστηρίου στις Πλάτρες επισκέφθηκε ο Ρώσος μοναχός Βασίλι Μπάρσκυ. Τότε το μοναστήρι είχε ένα μόνο κελλί και δυο μοναχούς. Το μοναστήρι αργότερα εγκαταλείφθηκε και η εκκλησία ερειπώθηκε. Το μοναστήρι αναφέρει και ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός σαν ένα από τα μοναστήρια της Μητροπόλεως Κιτίου.