Ντιοκάρε Diocare προμαχώνας

Image

Προμαχώνας των τειχών της μεσαιωνικής Αμμοχώστου. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα των τειχών της πόλης, βόρεια του ισχυρού ραβελίνου (Ραβέλιν), στην περιοχή που δέχθηκε τις σφοδρότερες επιθέσεις των Τούρκων το 1570-71. Βλέπε και κεφάλαιο οχυρώσεις στο λήμμα Αμμόχωστος πόλη.