Ολύμπια

Image

Μεσαιωνική ονομασία του χωριού Λύμπια. Ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει το χωριό γράφοντας την ονομασία του ακριβώς Olimpia και δίνοντας την εξήγηση ότι είχε πάρει την ονομασία αυτή επειδή βρισκόταν κοντά στο βουνό Όλυμπος (αρχαία ονομασία της κορυφής του Σταυροβουνίου).