Αγία Ελένη

Image

Χωριό της Κύπρου, των Βυζαντινών, προφανώς χρόνων, που δεν υπάρχει πια. Όπως αναφέρει ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός στο έργο του «Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου», ήταν ένα από αρκετά χωριά που αφέθηκαν να παρακμάσουν κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό Πωμός, στη δυτική ακτή του νησιού και είναι σημειωμένο σε παλιούς χάρτες σαν S. Eleni. Ίσως να σχετίζεται με την επίσκεψη, κατά την παράδοση, της αγίας Ελένης στη γειτονική πόλη Καλλινούσα, η οποία φαίνεται σε χάρτη του Κλαυδίου Πτολεμαίου.

 

Πιθανόν να ήταν αρχικά αρχαίος οικισμός με την ονομασία Ώλενος. Ο οικισμός αυτός, που δεν υφίσταται σήμερα, ίσως να ταυτίζεται με την αρχαία Ώλενον, ιδρυμένη από αποίκους από την Πελοπόννησο μετά τον Τρωικό πόλεμο. Είναι πιθανό η αρχαία Ώλενος να μετονομάστηκε σε Αγία Ελένη μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού. Για το όλο σκεπτικό βλέπε λήμμα Ώλενος.