Όμβριος θεά

Image

Σε επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας κυπριακής Σαλαμίνος, χαραγμένη σε βάση αγάλματος μιας γυμνής γυναικείας θεότητας, αναφέρεται:

 

Θεά ἡ  Ὄμβριος

Δηλαδή:

Θεά της Βροχής.

 

Δεν είναι γνωστό εάν το Όμβριος αποτελούσε λατρευτικό επίθετο κάποιας κατώτερης θεότητας ή νύμφης, ή εάν υπήρχε κάποια άλλη θεότητα της βροχής. Υπάρχει, ωστόσο, και η βάσιμη άποψη ότι επρόκειτο απλώς για καλλιτεχνική σύνθεση κάποιου γλύπτη. Πάντως η Κύπρος, βασικά γεωργική χώρα, εξαρτάτο σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ευεργετικές βροχές, όπως συμβαίνει εξάλλου μέχρι σήμερα.

 

Η γυμνή θεότητα, στην παράσταση που βρέθηκε στη Σαλαμίνα, κρατά στους ώμους της μια στάμνα από την οποία χύνει νερό. Είναι ακουμπισμένη σε βράχο απ' όπου τρέχει νερό μέσω μιας κρήνης. Το χύσιμο του νερού από τη θεότητα φαίνεται ότι αποτελεί τελετουργική πράξη που στοχεύει στην πρόκληση της ευεργετικής βροχής. Ίσως υφίστατο στην αρχαία Κύπρο κάποια σχετική ιεροτελεστία, παρακλητική υπέρ της βροχής, που μετεφέρθη και στη γλυπτική αυτή σύνθεση από τον άγνωστο αρχαίο καλλιτέχνη.