Πανάρετος μητροπολίτης

Κύπριος ιεράρχης του 19ου αιώνα. Διετέλεσε μητροπολίτης Νικομηδείας από το 1821 μέχρι τον θάνατό του το 1837. Σε σχέση προς την ιδιαίτερή του πατρίδα Κύπρο, είναι γνωστός κυρίως για τη συνεργασία του με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Πανάρετον (1827-1840), όταν ο τελευταίος ζήτησε το 1830 την αρωγή διαφόρων εκκλησιαστικών παραγόντων που κλήθηκαν να μεσολαβήσουν στην Υψηλή Πύλη ώστε να βοηθηθεί η Κύπρος, ιδίως σε θέματα φορολογικών απαλλαγών.