Παραμάλι ποταμός

Ποταμός μήκους 19 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Λεμεσού. Πηγάζει από τα βουνά του Τροόδους, στα νοτιοδυτικά του χωριού Βουνί, και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή στα νότια του χωριού Παραμάλι.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ρέει πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κιμωλιών, μαργών και ψαμμιτών), τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, κροκάλες και ψαμμιτικές μάργες) και τις αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και άμμοι). Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής του είναι τα ασβεστούχα, τα τέρρα ρόζα και οι ξερορεντζίνες.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού, κυμαίνεται μεταξύ 420 και 680 χιλιοστομέτρων και η χρήση της γης περιλαμβάνει αμπέλια, χαρουπιές, σιτηρά και θαμνώδη φυσική βλάστηση.

 

Οι οικισμοί που βρίσκονται κοντά στη διαδρομή του ποταμού είναι το Παραμάλι και ο Άγιος Αμβρόσιος.