Πατριαρχεία

Image

Πατριαρχείο είναι η έδρα του πατριάρχη (=αρχηγού πατριάς, γένους ή φυλής, ειδικότερα του ισραηλινού λαού˙ αργότερα ο τίτλος του πατριάρχη απεδόθη σε αρχηγούς Εκκλησιών της χριστιανικής θρησκείας και κυρίως των Ορθοδόξων). Σήμερα υφίστανται τα ακόλουθα πατριαρχεία:

 

1. Οικουμενικό (Κωνσταντινουπόλεως)

2. Αλεξανδρείας

3. Ιεροσολύμων

4. Αντιοχείας

5. Ρωσίας

6. Ρουμανίας

7. Βουλγαρίας

8. Σερβίας.

 

Στη Δυτική Εκκλησία υπήρχε αρχικά και πατριαρχείο Ρώμης, αλλά προτιμήθηκε τελικά ο τίτλος του πάπα αντί του πατριάρχη. Τον τίτλο του πατριάρχη εξακολουθεί να φέρει ο αρχιεπίσκοπος Βενετίας. Ο τίτλος απαντάται και για τους αρχηγούς διαφόρων άλλων Εκκλησιών (Αρμενίων, Κοπτών, Μαρωνιτών, Σύρων Ιακωβιτών και Νεστοριανών).

 

Η Κύπρος και τα διάφορα πατριαρχεία: Κατά τη διάρκεια των αιώνων που πέρασαν, η Κύπρος — βασικά μέσω της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της — διατηρούσε ποικίλες σχέσεις με τα διάφορα πατριαρχεία και ιδίως με το Οικουμενικό πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως και τα γειτονικά πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων και Αντιοχείας. Οι σχέσεις αυτές ήσαν θρησκευτικές, πολιτικές (ιδίως κατά τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας), οικονομικές ως κάποιο βαθμό και άλλες. Ιδιαίτερα με το πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, που θεωρείται και το πρώτο ιεραρχικά, ο δε πατριάρχης του είναι ο αρχηγός της Ορθοδοξίας, οι σχέσεις της Κύπρου υπήρξαν στενότατες˙ εξ άλλου, ειδικά το πατριαρχείο αυτό επενέβη πολλές φορές παλαιότερα στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Κύπρου, είτε για να επιλύσει διαφορές, είτε για να τιμωρήσει παρανομούντες ιεράρχες του νησιού, είτε και για άλλους λόγους.

 

Βλέπε λήμμα: Μεγάλη του Γένους Σχολή

 

Μια άλλη πτυχή των σχέσεων της Κύπρου προς τα διάφορα πατριαρχεία ήταν η άνοδος Κυπρίων ιεραρχών σε πατριαρχικούς θρόνους ή σε επισκοπικούς θρόνους που διοικητικά υπάγονται στα διάφορα πατριαρχεία. Ακόμη, ήταν η υπηρεσία Κυπρίων λογίων σε πατριαρχικά ιδρύματα, όπως λ.χ. η υπηρεσία Κυπρίων διδασκάλων στη Μεγάλη του Γένους Σχολή (του οικουμενικού πατριαρχείου).

 

Βλέπε λήμματα: Εκκλησία Κύπρου και Βυζαντινή εποχή

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

 

 

 

 

 

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image