Πενταετηρικοί αγώνες

Image

Αθλητικοί αγώνες που γίνονταν κατά την Αρχαιότητα κάθε πέμπτο έτος. Τέτοιοι αγώνες τελούνταν και στην αρχαία Κύπρο, τουλάχιστον στην Πάφο και στο Κίτιον, κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Σε επιγραφή που βρέθηκε στα Μαντριά της Πάφου αναγράφεται ότι το «Κοινόν των Κυπρίων» αφιέρωσε στην Παφία Αφροδίτη το άγαλμα του Ροδοκλή Ροδοκλέους, αρχιερέα του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου σε όλο το νησί.

 

Βλέπε λήμμα: Αφροδίτη θεά

 

Ο Ροδοκλής ήταν ο αγωνοθέτης των ιερών πενταετηρικών αγώνων που έγιναν για πρώτη φορά στη «Σεβαστή Πάφο» από το «Κοινόν των Κυπρίων» προς τιμήν του Καίσαρος Γερμανικού, ανεψιού και θετού γιου του αυτοκράτορα Τιβέριου. Για τούτο και οι αγώνες αυτοί χαρακτηρίζονται «Καισαρογερμανίκειοι». Στους πρώτους πενταετηρικούς αυτούς αγώνες ο Ροδοκλής υπήρξε «αυθαίρετος» αγωνοθέτης, ανέλαβε δηλαδή την αγωνοθεσία εθελοντικά και όχι ως υποχρέωση που απέρρεε από το λειτούργημά του είτε ύστερα από εντολή του «Κοινού».

 

Βλέπε λήμμα: Κοινόν Κυπρίων

 

Από επιγραφή του Κιτίου μαθαίνουμε ότι οι αγώνες αυτοί ονομάζονταν και «πενταετηρίδες». Οι πρώτοι «πενταετηρικοί» της Πάφου πιθανόν να έγιναν το 19 ή 20 μ.Χ. για να τιμήσουν τη μνήμη του (Καίσαρος) Γερμανικού, που πέθανε το 19 μ.Χ.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια