Περτικοκαύλιν

Image

Άλλη κυπριακή ονομασία του αυτοφυούς ζιζανίου Alopecurus sp. Βλέπε λήμμα κολλήνα.