Πιττοκόπος

Μικρός αμιγής ελληνικός οικισμός της επαρχίας Πάφου, που διοικητικά υπάγεται στο χωριό Δρούσια.

 

Ο Πιττοκόπος είναι κτισμένος σε μέσο υψόμετρο 500 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως, είναι τοποθετημένος πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού των Μαμωνιών. Η περιοχή του δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 615 χιλιοστόμετρα.

 

Ο οικισμός του Πιττοκόπου αποτελείται από δυο μικρές ομάδες αγροτόσπιτων, 2-3 κατά μήκος του δρόμου Ίνιας-Φασλί και 5-6 άλλα σε απόσταση 200 μέτρων από αυτά. Στο χωριό διέμεναν, το 1989 γύρω στα 10-15 άτομα τα οποία ασχολούνταν με τη γεωργοκτηνοτροφία. Οι κάτοικοί του ζούσαν μια κάπως αυτόνομη ζωή και ήταν αυτάρκεις στις περισσότερες ανάγκες τους. Στην επίσημη απογραφή πληθυσμού του 1931 αναφέρεται ότι ο πληθυσμός του Πιττοκόπου ανερχόταν στους 40 κατοίκους ενώ στην απογραφή πληθυσμού του 1982 ο πληθυσμός του συνυπολογιζόταν με εκείνο του χωριού Δρούσια. Στις υπόλοιπες επίσημες απογραφές πληθυσμού δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στον οικισμό.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, ο Πιττοκόπος βρίσκεται δίπλα στον δρόμο Φασλί-Ίνιας. Μέσω του δρόμου αυτού συνδέεται στα βόρεια με το χωριό Φασλί (περί το 1 χμ.) και στα νοτιοανατολικά με τα χωριά Ίνια (περί τα 3 χμ.) και Δρούσια (περί τα 3 χμ.).

 

Ο μικροσκοπικός αυτός οικισμός δεν αναφέρεται σε μεσαιωνικές πηγές. Φαίνεται ότι είχε ιδρυθεί περιστασιακά, από λίγους ιδιοκτήτες χωραφιών που εργάζονταν στην περιοχή. Η ονομασία του είναι σύνθετη, από την πίττα και το ρήμα κόβω, αλλά είναι άγνωστος ο λόγος για τον οποίο ο οικισμός ονομάστηκε έτσι.