Παναγία Πλατανιώτισσα, Κυθρέα

Image

Ερειπωμένο μοναστήρι που βρίσκεται στα βόρεια της Κυθρέας. Είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε και πότε εγκαταλείφθηκε. Μέχρι το 1974 σώζονταν μισοερειπωμένη η εκκλησία και μερικά δωμάτια, χωρίς στέγη, στα δυτικά. Η μακραίωνη εγκατάλειψη είχε σαν αποτέλεσμα τη φθορά της εκκλησίας ώστε δύσκολα να διαφαίνεται ο τύπος στον οποίο ανήκει. Είναι πολύ πιθανόν ότι το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε στα τέλη της Βενετοκρατίας και για τον λόγο αυτό είναι άγνωστο και στον αρχιμανδρίτη Κυπριανό.

 

Το μοναστήρι, που ήταν ανδρικό, αναφέρεται ότι κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας είχε χρησιμοποιηθεί και από Λατίνους, που είχαν κτίσει κοντά δικό τους παρεκκλήσι. Αναφέρεται και σχετικός θρύλος, ότι κατά το τέλος της περιόδου, με την οθωμανική εισβολή, οι Βενετοί μετέφεραν στο μοναστήρι και έκρυψαν ένα θησαυρό. Σε παλαιότερα χρόνια, και όταν το μοναστήρι ήταν ήδη ερειπωμένο, προσπάθειες κατοίκων της περιοχής να εντοπίσουν τον θρυλούμενο θησαυρό, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, εξάλλου, συνήθης ο θρύλος για κρυμμένους θησαυρούς σε διάφορα μέρη της Κύπρου.

 

Το μοναστήρι βρισκόταν στην καρδιά δάσους που μέχρι σήμερα ονομάζεται δάσος Πλατανιώτισσας. Ωστόσο και τα λίγα κατάλοιπα του ερειπωμένου μοναστηριού που υπήρχαν, φαίνεται ότι έχουν υποστεί ακόμη περισσότερη φθορά, αφού μάλιστα οι Τούρκοι δημιούργησαν στην αυτή περιοχή ένα μεγάλο λατομείο, που προκάλεσε στο βουνό τεράστια πληγή. Οι εργασίες του λατομείου εξαφάνισαν και μεγάλο τμήμα του δάσους της Πλατανιώτισσας. Στην ίδια περιοχή σώζονται μόνο λίγα κατάλοιπα παλαιών καμινιών για ασβέστη.

Φώτο Γκάλερι

Image