Αμμάθκια

Πλεκτά φύλλα φοινικιάς, καλυμμένα με μαύρο ρούχο, που τα χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα μάτια του ζώου όταν γύριζε το αλακάτιν. Ήταν απαραίτητα, για να μη βλέπει το ζώο ότι βαδίζει κυκλικά στον ίδιο πάντα χώρο. Αν τα αμμάθκια χαλάρωναν και το ζώο μπορούσε να δει, τότε σταματούσε το γύρισμα του αλακατιού.