Προμάλαγγες

Image

Τάξη κολάκων στην αρχαία Κύπρο. Καθιερώθηκαν ως θεσμός στη Σαλαμίνα κι από εκεί απλώθηκαν στις άλλες κυπριακές πόλεις και στο εξωτερικό, κυρίως στη Μακεδονία και στην Περσία. Έργο τους ήταν να διερευνούν τις καταγγελίες εναντίον πολιτών που έκαμνε άλλη τάξη κολάκων-καταδοτών, οι Γεργίνοι και να προβαίνουν σε ανακρίσεις των πολιτών για να ευχαριστούν τους κυρίους τους. Οι Προμάλαγγες, όπως και οι Γεργίνοι, ήσαν περήφανοι για το επάγγελμα που ασκούσαν γιατί εξασφάλιζαν τιμές και άλλα ωφελήματα κοντά στους βασιλιάδες.