Πτολεμαίος ο Μεγαλοπολίτης

Image

Στρατηγός των Πτολεμαίων και διοικητής της Κύπρου στα χρόνια του Πτολεμαίου Ε΄ του Επιφανούς. Τα σχετικά μ’ αυτόν αναφέρει ο Πολύβιος (18.55.6). Τη διοίκηση της Κύπρου παρέδωσε στον Πτολεμαίο τον Μεγαλοπολίτη ο προκάτοχός του στρατιωτικός διοικητής της Κύπρου Πολυκράτης τον χρόνο που ανέβηκε στον θρόνο της Αιγύπτου ο Πτολεμαίος Ε΄ ο Επιφανής (197 π.Χ.).