Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου

Παγκύπρια Οργάνωση Αγροτών

Image

Παγκύπρια Οργάνωση Αγροτών η οποία ιδρύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1989 ύστερα από απόφαση Παγκύπριου Ιδρυτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

 

Έδρα του Παναγροτικού είναι η Λευκωσία. Έμβλημα της Οργάνωσης είναι ο βρακοφόρος σποριάς. Βασικοί σκοποί και στόχοι του Παναγροτικού Συνδέσμου είναι:

 

1. Η προαγωγή και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών του Παναγροτικού Συνδέσμου και γενικά η προάσπιση και ανάπτυξη των ειδικών και γενικών συμφερόντων του αγροτικού πληθυσμού της Κύπρου.

 

2. Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Κύπρου, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κόσμου και η εφαρμογή τέτοιας προστατευτικής νομοθεσίας για τη διασφάλιση των γεωργικών κλήρων, την αποκατάσταση των ακτημόνων γεωργών, την εξασφάλιση αμειπτικών τιμών των αγροτικών προϊόντων και την παροχή όλων των δυνατών διευκολύνσεων από το κράτους για την ανακούφιση των αγροτικών μόχθων.

 

3. Η κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική άνοδος των αγροτών και η αξιοποίηση της συμβολής του αγροτικού κόσμου στη γενική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου.

 

4. Η ρύθμιση των σχέσεων του αγροτικού κόσμου μετά των άλλων επαγγελματικών τάξεων και η καταπολέμηση κάθε μορφής τοκογλυφίας, και γενικά εκμετάλλευσης του αγροτικού μόχθου.

 

5.  Η τακτική συμμετοχή σε συσκέψεις και διαβουλεύσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης, των αρμοδίων υπουργείων και οργανισμών σχετικά με την προώθηση θεμάτων που θίγουν άμεσα η καθ’ οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουν τα αγροτικά συμφέροντα.

 

6. Η συνεχής επαγρύπνηση και δραστηριοποίηση για την εισαγωγή τέτοιας προστατευτικής νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η κατοχή και εκμετάλλευση της γης, των υδατίνων πόρων, η διασφάλιση των ικανοποιητικών εισοδημάτων των αγροτών και η παροχή όλων των προοδευτικών μέσων και μέτρων για την καλυτέρευση των όρων εργασίας, διαβίωσης και υγείας του αγροτικού κόσμου.

 

7. Η διαφύλαξη και καλλιέργεια της εθνικής παράδοσης και της εθνικής ταυτότητας του Ελληνισμού της Κύπρου και η προάσπιση των Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών του Ελληνικού Έθνους στην Κύπρο.

 

8. Η πρωτοποριακή συμμετοχή της Οργάνωσης στον αγώνα για την εθνική επιβίωση και σωτηρία και η ενεργός συμβολή των αγροτών στη διατήρηση και προαγωγή της εθνικής συνείδησης του κυπριακού Ελληνισμού.

 

9. Η ασίγαστη αγωνιστική συμμετοχή του Παναγροτικού Συνδέσμου σε κάθε μορφής αγώνα για την απελευθέρωση και επανάκτηση των κατεχομένων εδαφών και η ενοποίηση ολόκληρου του κυπριακού χώρου.

 

10. Η εξέταση και προαγωγή των συμφερόντων και δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου με κύριο στόχο την επανάκτηση και επιστροφή στις περιουσίες και οικογενειακές τους εστίες, καθώς και η εξασφάλιση των μέσων για επιτυχή επαναδραστηριοποίηση των εκτοπισθέντων.

 

11. Η κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου για την ανεύρεση των αγνοουμένων, την εκδίωξη όλων των κατοχικών στρατευμάτων και των Τούρκων εποίκων.

 

12. Η σύνδεση του Παναγροτικού Συνδέσμου με τους Διεθνείς Γεωργικούς Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς με σκοπό την προβολή στα διεθνή σώματα των προβλημάτων του κυπριακού λαού, την εξασφάλιση διεθνούς συμπαράστασης στον αγώνα της Κύπρου, την ταύτιση προγραμμάτων ανάπτυξης και του πιστωτικού και αποταμιευτικού συνεταιρικού πνεύματος.

 

Με βάση το καταστατικό, η οργάνωση και λειτουργία του Παναγροτικού Συνδέσμου είναι βασισμένη στις αρχές της Δημοκρατίας.

 

Η ελεύθερη κριτική και αυτοκριτική είναι συστατικό στοιχείο της αρχής του δημοκρατικού διαλόγου μέσα στα συλλογικά όργανα. Βασικά συλλογικά όργανα είναι:

 

Το Παγκύπριο Συνέδριο, το Ανώτατο Συμβούλιο, η Αγροτική Επιτροπή, η Εκτελεστική Γραμματεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Παγκύπριο Συνέδριο, που συνέρχεται τακτικά κάθε 3 χρόνια, είναι το ανώτατο όργανο, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη της Οργάνωσης και μαζί με το Ανώτατο Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη της Αγροτικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ένας αντιπρόσωπος του κλαδικού συνδέσμου και 60 αντιπρόσωποι των επαρχιών, εκλέγουν την Εκτελεστική Γραμματεία.

 

Στο ιδρυτικό Συνέδριο πρώτος γενικός γραμματέας εξελέγη ο Νίκος Βύζακος. 

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image