Σάββα Κλεάνθης

Λαϊκός ποιητής. Γεννήθηκε το 1870 στο χωριό Άγιος Μάμας της επαρχίας Λεμεσού και πέθανε στις Πλάτρες το 1951. Διδάχθηκε λίγα γράμματα φοιτώντας στο δημοτικό σχολείο Ζωοπηγής, επειδή στο δικό του χωριό δεν υπήρχε σχολείο. Ακολούθησε το επάγγελμα του γεωργού. Σε ηλικία 30 περίπου χρόνων άρχισε ν’ ασχολείται με την ποίηση και στη συνέχεια ακολούθησε το επάγγελμα του ποιητάρη: συνέτασσε ποιήματα, κυρίως αντλώντας από την επικαιρότητα και από γεγονότα γενικού ενδιαφέροντος, τα οποία τύπωνε σε φυλλάδες των 4 έως 12 σελίδων. Τις φυλλάδες αυτές πωλούσε γυρίζοντας την Κύπρο και κυρίως στα πανηγύρια σ’ όλο το νησί.

 

Ο δρ Κ. Γ. Γιαγκουλλής, στο έργο του Κύπριοι Λαϊκοί Ποιητές (έκδοση Χρ. Ανδρέου, τόμος Β΄, 1983, σσ. 584-586) παραθέτει κατάλογο από 35 τέτοιες φυλλάδες του Κλεάνθη Σάββα.

 

Περιερχόμενος την Κύπρο για να πωλήσει τις φυλλάδες του, ασχολείτο ταυτόχρονα και με το μικρεμπόριο. Συνήθως τραγουδούσε ή κι απάγγελλε ο ίδιος τα ποιήματά του.