«Αγωνιστής»

Image

Δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό περιοδικό, που εκδόθηκε το 1944 από το δημοσιογράφο Παντελή Γ. Μπίστη. Κυκλοφορούσε ως το Δεκέμβριο του 1949, όταν ο εκδότης του, ο οποίος είχε την ελληνική ιθαγένεια, απελάθηκε από την αποικιοκρατική κυβέρνηση λόγω της εκστρατείας του περιοδικού του και του ιδίου υπέρ της Ένωσης. Το 1946 ο Παντελής Μπίστης έγραψε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο το δράμα "Δάκρυα στη Θάλασσα".

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια