Σέσελι κύπριον

Image

Μια από τις αρχαίες ονομασίες του φυτού κουρτουνιά (Ricinus communis), που αυτοφύεται και στην Κύπρο. Αναφέρεται από τον Διοσκουρίδη. Βλέπε περισσότερα στο λήμμα:  κουρτουνιά