Σκουρούπαθθος

Image

Προσωπίς. Επιστημονική ονομασία: Prosopis farcta. Οικογένεια: Ελλοβοκάρπων (Leguminosae). Αυτοφυόμενο στην Κύπρο πολυετές φυτό, που απαντάται συνήθως στις πεδιάδες. Είναι ζιζάνιο που δύσκολα εξοντώνεται, γιατί οι ρίζες του φθάνουν σε μεγάλο βάθος.

 

Πρόκειται για θαμνίσκο που φθάνει σε ύψος μεταξύ 20-50 εκατοστομέτρων, με μεγαλύτερη όμως περίμετρο.  Έχει μικρά φύλλα και τα μικρά άνθη του εμφανίζονται πολλά μαζί, σχηματίζοντας θύσανο. Δεν έχουν μυρωδιά αλλά είναι πολύ μελιτοφόρα. Το φυτό ανθίζει το καλοκαίρι, εξαφανίζεται τον χειμώνα και ξαναφυτρώνει τον Απρίλιο.

 

*  Ένα δεύτερο είδος προσωπίδος απαντάται επίσης στην Κύπρο, για το οποίο βλέπε λήμμα: αρκοσκουρουπαθκιά

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια