Στασάνωρ ο Σόλιος

Image

Κύπριος της Αρχαιότητας που διετέλεσε «εταίρος» του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πληροφορίες για τον Στασάνορα βρίσκονται στο έργο του Αρριανού, του Διόδωρου Σικελιώτη, του Στράβωνος και του Φωτίου. Σύμφωνα μ' αυτές ο Στασάνωρ καταγόταν από τους Σόλους της Κύπρου και ήταν μεταξύ των Κυπρίων που ακολούθησαν τον Μέγα Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στα βάθη της Ασίας. Εκεί ο Στασάνωρ διακρίθηκε κι ανέλαβε υψηλά αξιώματα.

 

Στα χρόνια 329/328 π.Χ. χρησιμοποιήθηκε από τον Αλέξανδρο σε αποστολές για την καταστολή εξεγέρσεων σε ασιατικές επαρχίες του κράτους του. Κατά τον Διόδωρο (17.81.3)όταν ο Σατιβαρζάνης ξεκίνησε από τη Βακτριανή με μεγάλη ιππική δύναμη και φθάνοντας στους Αρίους, τους έκαμε να αποστατήσουν από τον Αλέξανδρο, ο τελευταίος έστειλε εναντίον του στρατιωτική δύναμη με στρατηγούς τον Ερυγυιόν και τον Στασάνορα. Ο Αρριανός (3.29.5 και 4.7.1) γράφει ότι ο Αλέξανδρος έστειλε του Στασάνορα στη χώρα των Αρίων με εντολή να συλλάβει τον σατράπη τους Αρσάμη, που ενεργούσε εχθρικά προς τον Αλέξανδρο, και ότι ο Στασάνωρ έφερε τον Αρσάμη δεμένο όπως και μερικούς από εκείνους που αποστάτησαν μαζί με τον Βήσσο.  Έπειτα από αυτό και από άλλες επιχειρήσεις που ανέλαβε ο Στασάνωρ, ο Αλέξανδρος τον διόρισε σατράπη των Αρίων και των Δράγγων (ή Δραγγηνών).

 

Αργότερα (323 π.Χ.) ο Περδίκκας αναδιένειμε τις σατραπείες, άφησε όμως στον Στασάνορα την Αρία και τη Δραγγινή. Πιο ύστερα (321 π.Χ.), σε νέα ανακατανομή που έγινε από τον Αντίπατρο, ο Στασάνωρ ανέλαβε τη σατραπεία της Βακτριανής και της Σογδιανής, ενώ η Αρία και η Δραγγιανή δόθηκαν στον επίσης Κύπριο Στάσανδρο.

 

Κατά τη διάρκεια των πολέμων των διαδόχων, ο Στασάνωρ τάχθηκε με το μέρος του Ευμένους και εναντίον του Αντιγόνου (317/316 π.Χ.). Μετά την ήττα του Ευμένους ο Αντίγονος αφαίρεσε από τον Στασάνορα τη Σογδιανή, του άφησε όμως τη Βακτριανή γιατί στη χώρα αυτή ήταν πολύ αγαπητός λόγω της καλής του διοίκησης και των ευεργεσιών του προς τους κατοίκους της.

 

Ο Στασάνωρ ο Σόλιος φέρεται να ήταν αδελφός ή άλλος γιος του βασιλιά των Σόλων Πασικράτους, που πολέμησε μαζί με τον Αλέξανδρο στην Τύρο. Γιος του Πασικράτους ήταν και ο Νικοκλής, που επίσης ακολούθησε τον Αλέξανδρο στην Ασία.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια