Τίμιος Σταυρός, Ανώγυρα

Το μοναστήρι Τιμίου Σταυρού Ανώγυρας ήταν μεσαιωνικό μοναστήρι κοντά στο χωριό Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού. Αναφέρεται ότι είχε ανακαινιστεί από τον επίσκοπο Πάφου Πανάρετο το 1773. Σύντομα όμως εγκαταλείφθηκε και ερημώθηκε. Υφίσταται η ερειπωμένη εκκλησία.