Στυλιανού Ανδρέας

Image

Ερευνητής, συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Κάτω Δευτερά το 1922 και πέθανε το 2001. Αφιερώθηκε, μαζί με τη σύζυγό του Ιουδήθ Στυλιανού*, στη μελέτη και έρευνα της βυζαντινής τέχνης και της χαρτογραφίας της Κύπρου. Τα έργα του ζεύγους Στυλιανού αποτελούν πολύτιμη συμβολή στη γνώση, κατανόηση και ερμηνεία της βυζαντινής τέχνης και της χαρτογραφίας, αλλά και ευρύτερα της κυπριακής ιστορίας και αρχαιολογίας.

 

Ο Ανδρέας Στυλιανούδιετέλεσε μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, της Εθνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών Κύπρου και της Κυπριακής Επιτροπής ICOMOS. Πήρε μέρος σε βυζαντινολογικά συνέδρια σε διάφορες χώρες, στο Γ' Κρητολογικό συνέδριο το 1971 και στα Κυπριολογικά συνέδρια το 1969 και το 1982. Πέρα από τα έργα που έχει εκδώσει, δημοσίευσε διάφορες μελέτες σε επιστημονικά και άλλα περιοδικά.

 

Το 1983 ο Ανδρέας και η Ιουδήθ Στυλιανού ανακηρύχθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών επίτιμοι εταίροι της Εταιρείας. Το 1985 η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε το ζεύγος Στυλιανούγια το μνημειώδες έργο του ThePaintedChurchesofCyprus, TreasuresofByzantineArt. Άλλο έργο του ζεύγους που ξεχωρίζει είναι το σημαντικό σύγγραμμα TheHistoryoftheCartographyofCyprus.

 

Το 1998 το ζεύγος Στυλιανού τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Εκδοθένταέργα του Ανδρέα Στυλιανού:

 

1. Byzantine Cyprus as reflected in Art (Nicosia, 1948).

2. Τά φρούρια Κερύνιας καί  Ἁγίου  Ἰλαρίωνος καί ἡ μονή Μπέλλαπαϊς (Λάπηθος, 1952).

3. Αἱ  περιηγήσεις τοῦ Ρώσσου μοναχοῦ Βασιλείου Βάρσκυ ἐν Κύπρῳ, 1727, 1730 (Λευκωσία, 1957).

4. MosaicsandFrescoes (Italy, 1963 κυκλοφόρησε επίσης στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά).

5.  Περιστερώνα  (Μόρφου) (Λευκωσία, 1964).

6. ThePaintedChurchesofCyprus  (α'  μικρή έκδοση, Λευκωσία, 1964).

7. The Painted chapel of the Holy Cross, Agia Irene, Troodos range of mountains (Λευκωσία, 1965).

8.  Καραβᾶς-Karavas (Καραβάς, 1969).

9.  Οἱ θησαυροί τῆς Λαμπούσης- The Treasures of Lambousa, Vasilia, Lapithos (Cyprus, 1969).

10.  Ἡ Μονή τοῦ  Ἁγίου Νεοφύτου (Λευκωσία, 1970).

11. An important Venetian Map of Cyprus in the Map-room of the British Museum, London (Nicosia, 1971).

12. By this Conquer (Nicosia, 1971).

13.  Ἀσίνου- Asinou (Nicosia, 1973).

14. The painted church of the Archangel Michael, Kholi, Paphos (Λευκωσία, 1975).

15. The History of the Cartography of Cyprus (1980).

16. The Painted Churches of Cyprus, Treasures of Byzantine Art (publ. 1985).

17. Painted Memoirs of A and J.A Stylianou (1995).

 

ΣΗΜ: Τα έργα υπ. αρ. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 σε συνεργασία με την Ιουδήθ Στυλιανού. Το έργο υπ. αρ. 8, σε συνεργασία με Καλλιόπη Χαρμαντά.