Στυλιανού Ιουδήθ

Ερευνήτρια, συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1912 στη Νότιο Αφρική και ήταν βρετανικής καταγωγής. Σύζυγος του ερευνητή Ανδρέα Στυλιανού*, με τον οποίο συνεργάστηκε στη συγγραφή διαφόρων μελετών, κυρίως για τη βυζαντινή τέχνη και χαρτογραφία της Κύπρου.

 

Υπήρξε μέλος του Archaeological InstituteΛονδίνου, του Cambridge Archaeological Association, του British Archaeological Association και άλλων αρχαιολογικών, συνδέσμων. Πήρε μέρος σε βυζαντινολογικά και κυπριολογικά συνέδρια. Επίτιμος εταίρος, μαζί με τον σύζυγό της, της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών.

 

Για τα έργα που εξέδωσε μαζί με τον σύζυγό της βλέπε λήμμα ΣτυλιανούΑνδρέας (ερευνητής).

 

Η Ιουδήθ Στυλιανού πέθανε το 1998.