Στύλου Μονή

Image

Η Μονή του Στύλου αναφέρεται από τον 13ο αιώνα και ύστερα σε διάφορα σημειώματα κυπριακών κωδίκων. Ομώνυμο με το γνωστό μοναστήρι του Στύλου της Βιθυνίας, το κυπριακό μοναστήρι φαίνεται συνδεδεμένο με το μοναστήρι του Μεγάλου Αγρού που βρισκόταν στη θέση της σημερινής εκκλησίας της Παναγίας στο χωριό Αγρός.

 

Βλέπε λήμμα: Μοναστήρι Μεγάλου Αγρού 

 

Το μοναστήρι του Στύλου πρέπει να ταυτισθεί με το μοναστήρι που είναι γνωστό σαν Άγιος Νικόλαος των Γάτων στο Ακρωτήρι. Κατά τη Φραγκοκρατία φαίνεται ότι για κάποιο χρονικό διάστημα είχε περιέλθει στα χέρια της Λατινικής Εκκλησίας και ήταν γνωστό σαν μοναστήρι της Αγίας Μαργαρίτας του Στύλου. Αργότερα όμως ξαναπέρασε στα χέρια των Ορθοδόξων. Είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Είναι όμως πολύ πιθανό ότι κτίστηκε, όπως και το μοναστήρι του Μεγάλου Αγρού, κατά τη διάρκεια της εικονομαχίας οπότε πολλοί εικονόφιλοι μοναχοί βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο που τότε ήταν ουδέτερη μεταξύ Βυζαντίου και Αράβων. Πότε άλλαξε όνομα κι έγινε μοναστήρι του Αγίου Νικολάου δεν είναι γνωστό. Ίσως όμως τούτο να έγινε τον 16ο αιώνα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια