Σύμβουλος, Κούριο

Image

Μοναδική αναφορά στο μοναστήρι του Συμβούλου γίνεται στην ομιλία του επισκόπου Πάφου Θεοδώρου που έκαμε στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στην Τρεμετουσιά στις 14 Δεκεμβρίου του 655. Κατά τον Πάφου Θεόδωρο το μοναστήρι του Συμβούλου βρισκόταν 6 ρωμαϊκά μίλια δυτικά του Κουρίου, δηλαδή στην περιοχή που σήμερα είναι γνωστή σαν Σύμπουλας. Το τοπωνύμιο Σύμπουλας είναι το μόνο κατάλοιπο του μοναστηριού του Συμβούλου, στο οποίο είχε καρεί μοναχός κι ο ίδιος ο επίσκοπος Πάφου Θεόδωρος, προτού χειροτονηθεί κληρικός και αργότερα επίσκοπος.

Φώτο Γκάλερι

Image