Τζ’ιόχχος

Image

Sonchus sp. Οικογένεια: Συνθέτων (Compositae). Με την ονομασία αυτή είναι γνωστά στην Κύπρο 5 είδη αυτοφυομένων ζιζανίων. Το γνωστότερο απ' αυτά είναι το είδος Sonchus oleraceus, που φέρει και τις ονομασίες γαλατούνα ή γαλακτούνα. Βλέπε γι’ αυτό χωριστό λήμμα.