Τσακροσγάρτιλον

Image

Αcanthis cannabina. Οικογένεια: Ακανθιλιδών (Fringillidae). Ενδημικό πουλί της Κύπρου. Απαντάται όμως και σαν εποχιακός επισκέπτης, κατά τις περιόδους της μετανάστευσης, σε μικρούς αριθμούς.

 

Το αρσενικό είναι πολύ ωραίο, ιδίως κατά την εποχή της αναπαραγωγής, γιατί έχει βαθύ κόκκινο χρώμα στην κεφαλή και στο στήθος, ωσάν να είναι αιματωμένο. Τα φτερά, η ράχη και η ουρά έχουν χρώμα βαθύ καφέ, ο δε λαιμός και η κοιλιά έχουν χρώμα ασπριδερό. Το θηλυκό έχει πιο ανοικτό χρώμα, χωρίς το κόκκινο στην κεφαλή και στο στήθος. Το μέγεθός του φθάνει τα 13,5 εκατοστόμετρα.

 

Φωλιάζει στα δέντρα, γεννά δε 3 έως 6 γκριζοκαφέ αυγά.  Όπως όλα τα πουλιά της οικογένειας των Ακανθιλιδών, έτσι και το τσακροσγάρτιλον τρέφεται με σπόρους, κυρίως των αγκαθιών. Το εγκλωβίζουν, γιατί έχει ωραία φωνή. Πολλοί το ζευγαρώνουν με καναρίνια, τα πουλιά όμως που αναπαράγονται είναι στείρα, αλλά τα αρσενικά έχουν ωραίο κελάηδημα.

 

Όπως όλα τα μικρά πουλιά, είναι κι αυτό προστατευόμενο.